NAJLEPSZE UCZELNIE

Strona główna

Drodzy Maturzyści
Szanowni Wychowawcy i Rodzice

Oddajemy w wasze ręce kolejną wiosenną edycję informatora Absolwent. Jesteście przed egzaminem maturalnym i przed wyborem kierunku dalszego kształcenia. Otrzymując świadectwo maturalne kończy się ważny etap w waszym życiu. Wchodzicie w następny, który zadecyduje o waszej przyszłości. Będą to studia na najlepszych Uczelniach, które mamy zaszczyt wam przedstawić. Informator Absolwent przekazuje wiedzę o Wydziałach i Uczelniach. Ukazuje się dodatkowo w formie elektronicznej na naszym portalu www.iabsolwent.pl. Portal internetowy powstał z myślą o rozszerzeniu wydania książkowego. Jest on przewodnikiem, który zapewnia linkami dostęp do stron internetowych Uczelni i ich Wydziałów. Mając informator, można razem z nauczycielami i rodzicami konsultować, jaki kierunek kształcenia wybrać dla siebie. Oni wam pomogą ocenić, czy macie predyspozycje w danej dziedzinie. Po ukończeniu wszystkich prezentowanych przez nas Uczelni łatwiej znajdziecie pracę w dowolnych firmach z całego świata oferujących ciekawe i dobrze płatne zawody. W informatorze jak zawsze prezentujemy koła studenckie i instytucje kulturalne, uzupełniające rozwój waszych talentów. Dodatkowo umieściliśmy za zgodą Centralnej Komisji Egzaminacyjnej terminy tegorocznych matur.

 

Pozdrawiam Serdecznie                        
Redaktor Naczelny
Wiktor Poręba